شیئ ناشناس پرنده

دولت فرانسه به دنبال کشف اسرار بشقاب پرنده ها !

حتما شما هم تاکنون ویدیوها و اخبار زیادی از مشاهده یوفو (اشیای ناشناس پرنده) در مناطق مختلف جهان دیده و شنیده اید.در واقع سالانه هزار مورد گزارش از دیده شدن این اشیاء ناشناس پرنده توسط افراد مختلف منتشر می شود اما کمتر دیده شده که دولت یک کشور به بررسی ...

متن کامل »