صفحات شناور مغناطیسی

ساخت سریع ترین قطار جهان در چین با سرعت 600 کیلومتر در ساعت

سریع ترین قطار جهان

چین با همکاری یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های قطارسازی جهان یعنی CRRC سریع ترین قطار جهان را می‌سازد. این قطار با استفاده از صفحات شناور مغناطیسی پیشرفته جدید ساخته می‌شود و حدود 600 کیلومتر در ساعت سرعت خواهد داشت.

متن کامل »