طلسم های هری پاتر

افزوده شدن طلسم های هری پاتر به جستجوی صوتی OK Google در اندروید

طلسم های هری پاتر و شرکت گوگل

طلسم های هری پاتر به امکانات جدید گوگل اضافه شده است. گوگل با افزودن امکاناتی، گوشی اندوریدی شما را تبدیل به عصای جادوگری می‌کند که هری پاتر با استفاده از آن به جادوگری و طلسم دنیای اطراف خود می‌پرداخت.

متن کامل »