عدم استفاده از سیم کارت

سه ماه عدم استفاده از سیم کارت مساوی با پرداخت هزینه اجباری

عدم استفاده از سیم کارت

طبق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، عدم استفاده از سیم کارت اعتباری به مدت بیش از سه ماه برای مشترکان هزینه‌ای برابر با ۲۰ دقیقه مکالمه را در پی خواهد داشت. این قانون در تیرماه سال گذشته ابلاغ شد و به موجب آن اپراتورها می‌توانند به ازای هر دوره‌ی بدون ...

متن کامل »