عملیت تروریستی فرانسه

داعشی ها از پلی استیشن برای ارتباط با یکدیگر در عملیات تروریستی فرانسه استفاده کرده اند !

همانطور که اطلاع دارید طی روزهای گذشته حملات تروریستی و جنایت کارانه آدم کش های داعش در فرانسه جهان را بهت زده کرده است.اما این تروریست ها چگونه از سد سرویس های اطاعاتی عبور کرده و با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند ؟ جالب است بدانید در بررسی ها و ...

متن کامل »