عنکبوت عجیب

نام‌گذاری یک گونه جدید و شگفت‌انگیز عنکبوت به نام نابغه ریاضی

عنکبوت

«سدریک ویلانی» ریاضیدانی شهیر بود که او را لیدی گاگای ریاضیات می نامیدند. او دیوانه وار عنکبوت ها را دوست داشت و بر این اساس گونه جدید کشف شده عنکبوت به یاد او «ای ویلانی »نامگذاری شد.

متن کامل »