عکسبرداری از بدن

دستگاهی که کل بدن انسان را در ۴ ثانیه اسکن ۳ بعدی می کند !

گروهی از محققان ژاپنی موفق به ساخت دستگاهی شده اند که قادر است تنها در ۴ ثانیه کل بدن انسان را اسکن ۳ بعدی کند ! این دستگاه Shun’X نام داشته و توسط یک استارات آپ ژاپنی با عنوان VRC به مرحله اجرایی رسیده است.

متن کامل »