فروپاشی جهان

بنا به ادعای جدید فیزیکدانان ، احتمال فروپاشی جهان قوت گرفت

 فیزیکدانان نظری دانمارکی با استفاده ازمعادلات ریاضی ثابت کرده‌اند که جهان احتمالا در معرضی فروپاشی بوده و همه چیز در آن از جمله انسانها، به شکل یک توپ کوچک سخت فشرده خواهند شد.به گفته این محققان، این فرآیند احتمالا اکنون در جایی از کیهان آغاز شده و در حال بلعیدن ...

متن کامل »