فضای شهری بر روی آب

ساخت یک میدان شناور بر روی آب با استفاده از فناوری زیردریایی

میدان شناور بر روی آب

یک فضای زیبای شهری در پالم بیچ فلوریدا ساخته می‌شود. این میدان شناور بر روی آب با استفاده از فناوری ساخت زیردریایی ایجاد شده و شامل امکانات رفاهی و تفریحی بسیاری مانند استخر، رستوران و میدان عمومی است.

متن کامل »