فناوری های CES 2015

۲۰۱۵ CES را در قاب تصاویر ببینید…

نمایشگاه CES 2015 هم امروز به پایان می رسد.نمایشگاه امسال هم همچون سالهای گذشته بسیار خوب برگزار شد و تکنولوژی های جدید بسیاری را در آن مشاهده کردیم.در این پست، جالب ترین فناوری های ارائه شده در  CES 2015، در قاب تصویر باهم مرور می کنیم.

متن کامل »