فناوری Senstone

فناوری Senstone ؛ جواهری برای تبدیل صدا به متن

فناوری Senstone

محققان موفق شدند فناوری جدیدی را ارائه بدهند که قابلیت تبدیل صدا به متن را دارد. فناوری Senstone ، دستگاهی است که در قالب جواهرات به عنوان یک وسیله یادداشت برداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

متن کامل »