فید ریدر

معرفی بهترین سرویس های جایگزین برای گوگل ریدر بازنشسته

 سر انجام بعد از مدت ها کم توجهی به این سرویس پر طرفدار، گوگل خبر از فرود آوردن تبر بر گردن گوگل ریدر داد. این نه فقط به معنای تعطیلی خود این سرویس، بلکه به معنای در خطر قرار گرفتن سرویس هایی است که به Reader API اتکا دارند.در این ...

متن کامل »