فیزر

فیزر ، سلاح مهلکی که برای نابود کردن پهپادها ساخته شده است

فیزر ، سلاح مهلکی که برای نابود کردن پهبادها ساخته شده است

فیزر نابودگر آرام و خاموش پهپادها و تهدیدهای نظامی است. این سلاح، ابزار جدید ارتش آمریکا برای نابودی تهدیدات نظامی هوایی و زمینی است. سلاحی که مشخصا می‌تواند به آرامی، تعداد کثیری از پهپادها را ویران سازد.

متن کامل »