قابل شستشو

با صفحه کليد قابل شستشو Logitech آشنا شويد

کيبورد کامپيوتر به دليل تماس زياد دست با آن همواره يکي از آلوده ترين ابزار هاي کاربران رايانه اي بوده و شرکت هاي توليد کننده آن به دنبال راه هايي براي از بين بردن اين آلودگي هستند. از اين رو شرکت Logitech که يکي از شرکت هاي توليد کننده سخت ...

متن کامل »