قدرت ماورای طبیعی

راهبان بودایی می‌توانند بدن خود را به منبعی از نور خالص تبدیل کنند!

راهبان بودایی می‌توانند بدن خود را به منبعی از نور خالص تبدیل کنند!

بر اساس مدارک موجود، راهبان بودایی قادر به تبدیل بدن خود به منبعی از نور خالص هستند. جالب است بدانید که تنها در تبت و هند 160 هزار سند از تبدیل‌شدن بدن راهبان بودایی به منبعی از نور و انرژی خالص وجود دارد،‌ اما این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟!

متن کامل »

تماشا کنيد : قدرت ماورای طبیعی یک دختر عصبانی!

آيا شما به نيرو هاي ماوراي طبيعي اعتقاد داريد؟آيا تاکنون افرادي را که قادر به جابجا کردن اجسام بدون لمس کردن آنها باشند را ديده ايد؟ اگر در يک کافي شاپ چنين صحنه اي را ببينيد چه واکنشي از شما سر مي زند؟فيلم هاي هاليوودي که چنين داستان هايي را ...

متن کامل »