قرار دادن چیپست زیر پوست

جاسازی میکروچیپ در زیر پوست کارمندان یک استارتاپ سوئدی

جاسازی میکروچیپ در زیر پوست

جاسازی چیست‌های الکترونیکی در زیر پوست، کار عجیب و نوآورانه‌ای نیست و سال‌هاست آن را به عنوان روشی برای پیش بردن اهداف مختلف تحقیقاتی و یا درمانی در علم پزشکی می‌شناسیم. همچنین محققین زیادی چیپست‌های مختلف را در زیر پوست حیوانات برای ردیابی آن‌ها و انجام مطالعات مختلف جاسازی می‌کنند. ...

متن کامل »