قضانورد آمریکایی

ادعای عجیب فضانورد آمریکایی:موجودات فضایی مانع از بروز جنگ جهانی سوم شدند !

ادگار میچل قضانورد آمریکایی است که سال ۱۹۷۱ در ماموریت آپولو ۱۴ حضور داشته و ششمین مردی است که روی ماه قدم گذاشته است.وی به تازگی ادعا کرده که موجودات فضایی مانع از بروز جنگ جهانی سوم بین روسیه و امریکا در دوره‌ی جنگ سرد شدنده اند !

متن کامل »