قطارهای تندرو

ساخت قطارهای سریع السیر با سرعت ۵۰۰ کیلومتر در چین

قطارهای سریع السیر

قطارهای سریع السیر با سرعت ۵۰۰ کیلومتر در ساعت در چین ساخته می‌شود. پروژه‌ای با نام «رویای چین» توسط مهندسان چینی در حال توسعه است که به تولید قطارهای جدید و پر سرعت و گسترش خطوط ریلی خواهد پرداخت.

متن کامل »