قطع خونریزی داخلی

باند قابل تزریق با امکان توقف سریع خونریزی و بهبود زخم‌ها ساخته شد

باند قابل تزریق با قابلیت توقف سریع خونریزی و بهبود زخم‌ها ساخته شد

باند قابل تزریق ورژنی پیشرفته از نوارهای زخم بند است که با تزریق آن به بدن بیمار، تاثیرات شگفت‌انگیزی را برای جلوگیری از خونریزی و خوب شدن زخم به جا می‌گذارد.

متن کامل »

دارپا فوم ، ماده ای که به جنگ خونریزی های داخلی بدن می رود

آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (DARPA) در حال توسعه نوعی  از فوم است که می تواند به زخم های بدن در اثر میدان جنگ وارد شده و از آنها در برابر خونریی داخلی حفاظت کند

متن کامل »