قطع

آیا مخابرات بابت قطعی های اخیر اینترنت به مشترکان خود خسارت می دهد؟

براساس قوانین تعریف‌ شده، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در صورتی که بیش از حد‌ مجاز قطعی ماهانه داشته باشند، موظف هستند براساس میزان قطعی غیرمجاز، جریمه‌ای را در شارژ‌های ماهانه مشترکان خود بازپرداخت کنند.حال سوال اینجاست آیا شرکت مخابرات ایران بابت قطعی های اخیر به مشترکان خود خسارت پرداخت خواهد ...

متن کامل »