قیمت خودروهای داخلی

هیچکس جرات اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی را ندارد؛ از وزارت صمت تا شورای رقابت

قیمت جدید خودروهای داخلی

مدت‌هاست که بحث اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی در کارخانه بر سر زبان‌ها افتاده و شورای رقابت نیز اصلاح قیمت‌ها را تصویب کرده است؛ اما ظاهرا نه وزارت صمت، نه شورای رقابت و نه هیچکس دیگر جرات اعلام قیمت‌های جدید را ندارند.

متن کامل »