قیمت دوچرخه الکتریکی ریماک

دوچرخه الکتریکی ریماک معرفی شد ؛ طی مسافت ۲۴۰ کیلومتری با هر بار شارژ

دوچرخه الکتریکی ریماک معرفی شد ؛ 240 کیلومتر با هر بار شارژ

شرکت خودروسازی ریماک (Rimac)، شرکتی کرواتی است که در سال ۲۰۰۹ با هدف تولید خودروهای الکتریکی تاسیس شده است. یکی از بهترین خودروهای این شرکت، سوپرخودروی کانسپت وان است که توانست در مسابقه درگ، سوپرخودروی فراری، لافراری را شکست دهد. دوچرخه الکتریکی ریماک جدیدترین محصول این شرکت خودروسازی است که در ...

متن کامل »