قیمت ماشین

قیمت گذاری خودرو در کارخانه و بازار آزاد در سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟

قیمت گذاری خودرو

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام این که روش جدید قیمت گذاری خودرو تعیین شد، جزئیات جدید محاسبه قیمت خودرو در بازار آزاد را شرح داد.

متن کامل »