لاگین بدون نیاز پسورد

لاگین بدون نیاز به پسورد تا پایان سال به اندروید می‌رسد

لاگین بدون نیاز به پسورد

تاکنون چند بار پسورد خود را فراموش کرده‌اید؟ این اتفاق حداقل چند بار برای همه کاربران رخ داده است، شاید برای برخی کاربران، فراموش کردن پسورد بارها رخ داده باشد و نخواهند این موضوع را تایید کنند. تاکنون روش‌های مختلفی جهت حذف رمز عبور و لاگین بدون نیاز به پسورد ...

متن کامل »