لرزه خیزترین نقاط ایران

آشنایی با گسل های ایران و لرزه‌خیزترین نقاط کشور؛ زلزله بزرگ تهران چه زمانی رخ می‌دهد؟

گسل های ایران

از آخرین زلزله بزرگ در تهران ۱۸۷ سال می‌گذرد. به گفته‌ی محققان پژوهشگاه بین‌المللی زلزله و از لحاظ آماری، تقریبا هر ۲۰۰ سال یک بار یک زمین لرزه بزرگ بیشتر از ۷ ریشتر در این منطقه رخ خواهد داد. تهران با دارا بودن ۷ پهنه گسل و جمعیت ۱۲.۵ میلیون ...

متن کامل »