لندویند

شرکت چینی لندویند به خاطر کپی کاری از لندروور محکوم شد

لندویند

مدتی قبل شرکت چینی لندویند (Landwind) خودرویی را با نام لندویند ایکس ۷ تولید کرد که به خودرو رنجروور اووک بسیار شباهت داشت. این موضوع باعث شد تا لندروور از این خودروساز چینی شکایت کند.

متن کامل »