لومیا راک

نوکيا ، لوميا Rock را براي جانشيني لوميا 525 معرفي مي کند

به نظر مي رسد نوکيا در حال آماده کردن جانشيني براي لوميا 525 خود است . بر طبق اطلاعات منتشر شده در @evleaks، لومیایی اسرار آمیز با کدنام Rock در حال ساخت است. عدد مدل این هوشمند نشان می‌دهد که این لومیا به لومیا 520 ارتباط دارد. از آنجایی که ...

متن کامل »