لوگوی نوروزی گوگل

گوگل هم نوروزی شد

یکی از کارهای جالبی گه شرکت گوگل همیشه انجام میدهد ، تغییر نشان یا نامواره خود در مناسبت ها و روز های خاص بوده است. این شرکت در عیدها، زادروز شخصیت‌های شناخته‌شده و رویدادهای مهم مانند المپیک، تغییرات و ویژگی‌هایی طنزآمیز (مثل تغییرات کارتونی) بر نامواره‌اش اعمال می‌کند. این تصاویر ...

متن کامل »