لیزر عظیم ناسا

لیزر غول آسای ناسا و نقش آن در ارتقای شناخت انسان از اقیانوسها

لیز غول آسای ناسا

لیزر غول آسای ناسا که در آسمان قرار دارد، به یقین در ارتقا شناخت انسان از وضعیت اقیانوسها تاثیر‌گذار بوده و خواهد بود. این لیزر عظیم که Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization نام دارد و به اختصار کالیوپ (CALIOP) گفته می‌شود، بر روی ماهواره موسوم به کالیپسو(CALIPSO)  متعلق به سازمان ...

متن کامل »