لیست ۱۰۰ کمپانی برتر Fortune

گوگل برای پنجمین سال متوالی به عنوان بهترین محل برای کار انتخاب شد

همه ساله در این موقع از سال، مجله‌ی Fortune با همکاری موسسه‌ی خصوصی Great Place to Work بهترین کمپانی‌های جهان را از نظر شرایط کاری و رضایت کارمندان آنها بررسی می‌کنند و یک لیست ۱۰۰ تایی از برترین کمپانی‌های جهان را تهیه می‌کنند. چهار سال گذشته و به طور متوالی، ...

متن کامل »