لینک با محتوای کپی شده

حذف ۹۰۰ میلیون لینک توسط گوگل در سال ۲۰۱۶

حذف 900 میلیون لینک توسط گوگل

حذف ۹۰۰ میلیون لینک توسط گوگل در سال ۲۰۱۶ بسیاری از مدافعان و طرفداران حق کپی رایت را خوشحال کرده است، زیرا لینک های یاد شده دارای محتوای کپی شده از سایت‌ها و لینک‌های دیگر بوده‌اند.

متن کامل »