ماشین ‌های خودران فورد

ماشین ‌های خودران فورد تا سال ۲۰۲۱ وارد بازار خواهند شد

ماشین ‌های خودران فورد

تا ۵ سال آینده ماشین ‌های خودران فورد در جاده‌های جهان جولان خواهند داد. عصر عجیبی است. همه چیز به سرعت در حال تغییر است و تکنولوژی می‌رود که آینده صنعت جهان را متحول کند.

متن کامل »