ماموریت فضاپیمای آمریکایی X-37B

از فضاپیمای X-37B برای انتقال بیماران فضایی استفاده خواهد شد

فضاپیمای X-37B

فضاپیمای X-37B یکی از مرموزترین فضاپیماهای تاریخ است که توسط ارتش آمریکا به فضا ارسال شد. این فضاپیما تاکنون بیش از 500 روز در فضا حضور داشته و هنوز ماموریت و هدف اصلی آن آشکار نشده است، اما اینک خبرهای جدیدی از آن به گوش می‌رسد.

متن کامل »