ماهواره‌ی JAXA

چرا ماهواره‌ی ژاپنی JAXA از کنترل خارج شد؟

دلیل از کنترل خارج شدن ماهواره‌ی ژاپنی JAXA مشخص شد

حدود دو هفته‌ی پیش برایتان نوشتیم که فضاپیمای کپلر که از کنترل خارج شده و رفتار غیر برنامه‌ریزی شده‌ای را از خود نشان داده بود، توسط ناسا دوباره به روند عادی خود بازگشت؛ اما این اتفاق برای ماهواره‌ی ژاپنی JAXA رخ نداد.

متن کامل »