ماهواره گوگل

گوگل در حال ساخت 180 ماهواره براي گسترش دسترسي به اينترنت در سراسر جهان!

از آنجا که امروزه اینترنت نقش بسیار مهمی در زندگی بسیاری از مردم دنیا ایفا می‌کند، گوگل هم به فکر افتاده تا بعد از پروژه لون ايده جديد خود را براي پوشش اينترنت در نقاط محروم و دور افتاده از طريق ارسال ماهواره ها عملي کند در ادامه با مشروح ...

متن کامل »