ماهواره گوگل

گوگل در حال ساخت ۱۸۰ ماهواره برای گسترش دسترسی به اینترنت در سراسر جهان!

از آنجا که امروزه اینترنت نقش بسیار مهمی در زندگی بسیاری از مردم دنیا ایفا می‌کند، گوگل هم به فکر افتاده تا بعد از پروژه لون ایده جدید خود را برای پوشش اینترنت در نقاط محروم و دور افتاده از طریق ارسال ماهواره ها عملی کند در ادامه با مشروح ...

متن کامل »