ماهواره Overview 1

فضای خارج از جو زمین را با اولین ماهواره‌ با دوربین واقعیت مجازی تجربه کنید

فضای خارج از جو زمین را با اولین ماهواره‌ با دوربین واقعیت مجازی تجربه کنید

SpaceVR نام استارتاپ کوچکی است که قصد دارد با ساخت و پرتاب اولین ماهواره‌ با دوربین واقعیت مجازی به جو زمین، نام خود را در صنایع فضایی به ثبت برساند. این استارتاپ به تازگی قرارداد بزرگی را با نام‌های مهم حوزه‌ی هوا و فضا در بخش خصوصی به امضا رسانده است ...

متن کامل »