ماهیگیران در قطب شمال

صداهای عجیب و مرموز از اعماق آبهای قطب شمال

آبهای قطب شمال

طی روزهای گذشته سروصداهای مرموزی از اعماق آبهای قطب شمال شنیده می‌شود. این صداهای عجیب باعث تعجب و نگرانی بومیان و صیادان شده و محققان و حتی ارتش کانادا برای بررسی این اتفاق به تکاپو افتاده‌اند.

متن کامل »