ماهی ر وبات شارژ بیسیم

ماهی های بیسیم! آکواریوم های مجازی هم از راه رسیدند!

ماهی قرمز یا همون ماهی گلی یکی از حیوانات محبوب خانگی است. اما متاسفانه این ماهی ها در تنگ های آب عمر کوتاهی دارند و پس از چند هفته ناگهان می میرند. در سال های اخیر ماهی های روبات بین خانواده ها بسیار محبوب شده اند به طوری که در ...

متن کامل »