ماهی یاب

ماهي ياب Deeper FishFinder ابزاري براي گوشي هاي هوشمند

در دنياي امروز، همه چيز با گذشته فرق کرده است، حتي ماهي‌گيري آماتوري. زماني ماهي‌گيرها مجبور بودند فقط به تجربه و غريزه خود براي پيدا کردن جاي مناسب براي ماهي‌گيري اکتفا کنند، اما به تازگي شرکتي پيدا شده که وسيله جانبي جالبي به نام Deeper FishFinder ساخته است.

متن کامل »