ماه گرفتگی نیم سایه‌ای

ماه گرفتگی نیم سایه ای امشب را در آسمان ایران از دست ندهید

ماه گرفتگی نیم سایه ای

با اعلام رئیس انجمن نجوم اهواز امشب آسمان دچار ماه گرفتگی نیم سایه ای خواهد شد. گرفتگی ماه و خورشید از اتفاقات جذاب ستاره شناسی است و مردم در ساعات پایانی جمعه بیست و ششم شهریور و بامداد شنبه می‌توانند این پدیده نجومی زیبا را مشاهده کنند.

متن کامل »