مایکل تالبوت

نگاهی به نظریه جهان هولوگرافیک : آیا واقعا اشیا وجود دارند یا دنیای پیرامون ما یک توهم است؟

آیا جهان ما واقعی است یا هولوگرامی در پهنه گیتی؟ آیا روزی می توان پرده از راز هستی برداشت و پاسخ مناسبی برای پرسشهای بشر یافت؟ از این دست پرسشها در تمام اعصار ذهن بشر را درگیر خود کرده است، یکی از آن رویدادها در سال ۱۹۸۲ در دانشگاه پاریس ...

متن کامل »