متوقف کردن زامبی ها توسط پلیس

وحشت یک شهروند انگلیسی از مشاهده دو زامبی در بزرگراه !

اشتباه گرفتن بازیگران با زامبی

روز یکشنبه بود که یکی از شهروندان منچستر هنگام رانندگی، با صحنه‌ای بسیار عجیب رو به رو شد؛ خودرویی در بزرگراه M62 تردد می‌کرد که سرنشینان آن، دو زامبی بودند. پس از اشتباه گرفتن بازیگران با زامبی و مشاهده چنین صحنه‌ای، وی به سرعت با پلیس تماس گرفت و مأمورین ...

متن کامل »