محافظ بدن انسان

نمايشگر هايErgoSensor فيليپس از سلامت شما محافظت مي کنند9

  تا به حال چند بار اين جمله را از طرف پدر يا به خصوص مادر شنيده ايد: صاف بشين! جمله اي که والدين معمولا مرتب و با ناراحتي گوشزد مي کنند تا پشت صندلي قوز نکنيم. حال در اين مورد خبرهاي خوبي به گوش مي رسد. فيليپس به تازگي ...

متن کامل »