محافظ بدن انسان

نمایشگر هایErgoSensor فیلیپس از سلامت شما محافظت می کنند۹

  تا به حال چند بار این جمله را از طرف پدر یا به خصوص مادر شنیده اید: صاف بشین! جمله ای که والدین معمولا مرتب و با ناراحتی گوشزد می کنند تا پشت صندلی قوز نکنیم. حال در این مورد خبرهای خوبی به گوش می رسد. فیلیپس به تازگی ...

متن کامل »