محلول برومین

تماشا کنید : آیفون ۶ اس در محلول خطرناک Bromine

دیگر فکر نمیکنم بلایی مانده باشد که بر سر این آیفون ۶ اس بیچاره نیاورده باشند.گویی انجام آزمایش های عجیب و غریب و بسیار غیر عادی بر روی این گوشی به یک مسابقه میان قاتلان تکنولوژی تبدیل شده است.پیش از این تست خم کردن ، سقوط از ارتفاع ، آزمایش ...

متن کامل »