محکمتر

کدام محکمتر است iPhone 4S يا Galaxy S III+ويديو

  تاکنون به اين موضوع فکر کرده بوديد که کدام گوشي سفت و سخت‌تر است؟ بياييد طي يک آزمايش، از گوشي عزيز دلبندمان بگذريم و ببينيم که چقدر تاب و تحمل سختي‌ها را دارد؟ اما نه، دست نگه داريد! پيش از ما «اريک مک» دست به اين جنايت هولناک زده ...

متن کامل »