مخترع موس کامپیوتر

مخترع اسکرول ماوس: تمامی شما از این قطعه به طور اشتباه استفاده می‌کنید!

اسکرول موس

کار کردن با کامپیوتر بدون استفاده از ماوس می‌تواند یک کابوس باشد! همین الان موس خود را از درگاهش خارج کرده و سعی کنید تا هر پوشه‌ای را با کیبورد باز کنید و یا حین نیاز به راست کلیک و باز کردن پنجره آپشن‌ها، از کلیدهای ترکیبی بر روی کیبورد بهره ...

متن کامل »

وداع با داگلاس انگلبارت : مخترع موس درگذشت

 کسانی که در ۲۰ سال اخیر با کامپیوتر کار کرده باشند، حتما موس را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی کنترل و ورود اطلاعات تجربه کرده اند. ابزاری که به استاندارد اصلی همراه تمام کامپیوترها تبدیل شده و همچنان جایگاه خود را بعد از سال ها حفظ نموده است. به ...

متن کامل »