مدار

ناسا در پی ساخت و استقرار فضاپیمای جدید خود در سوی دیگر ماه

 سازمان ناسا در حال بررسی طرحی برای ساخت یک «فضاپیمای درگاه» است که در فضایی در ۴۴۵ هزار کیلومتری زمین و ۶۱ هزار کیلومتری سوی دیگر ماه معلق خواهد شد.این سازمان در گزارشی به توصیف برنامه خود برای قرار دادن یک فضاپیمای مدارگرد در سوی دیگر ماه در یک نقطه ...

متن کامل »