مسابقه عکاسی National Geographic

تصاویر منتخب مسابقه عکاسی طبیعت نشنال جئوگرافیک ۲۰۱۶

عکاسی طبیعت نشنال جئوگرافیک 2016

مسابقه عکاسی طبیعت نشنال جئوگرافیک ۲۰۱۶ (Natinal Geographic Nature) به پایان خود نزدیک می‌شود. اکنون پیش از اینکه داوران برندگان این مسابقه را معرفی کنند، عکس‌های منتخب این رقابت را با یکدیگر مشاهده خواهیم کرد.

متن کامل »