مستند Find my Phone

تماشا کنید: سرگذشت واقعی یک گوشی سرقت شده در مستند گوشی من را پیدا کن!

مستند گوشی من را پیدا کن

انتونی ون در (Anthony van der) یک دانشجوی سینما در کشور هلند است و بعد از اینکه گوشی آیفون وی دزدیده شد، ایده‌ای به ذهنش آمد. با تعجب نسبت به این موضوع که چه نوع شخصیت و آدمی گوشی وی را دزدیده و تکلیف این دستگاه‌های ربوده شده در نهایت ...

متن کامل »