مشکلات خودروهای داخلی

نگاهی به مشکلات فنی و کیفیتی خودروهای داخلی و عوامل تاثیر گذار بر آنها

آیا شما هم یکی از خریداران خودروهای داخلی هستید ؟ پس از خرید خودروی نو از یکی از خودروسازان وطنی، متوجه شده‏ اید در‏های خودرو خوب بسته نمی‏شوند؟ از موتور خودرو صداهای غیر عادی شنیده می‏شود؟ لامپ یکی از چراغ‏های راهنما سوخته است؟ از سانروف آب به داخل نفوذ می‏کند؟! ...

متن کامل »